Muammer Erkul

warning: Creating default object from empty value in /home/kadin/domains/kadinpenceresi.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Önemli olan...

Tabu­nun ve ta­as­su­bun çe­şit­li kar­şı­lık­la­rı var­dır, her­ke­sin söz­lü­ğün­de. Ama yi­ne de her­kes ken­di söz­lü­ğü­nün ke­li­me­le­ri­ne ba­kar ve oku­du­ğu her ke­li­me­den yi­ne ken­di­ne gö­re ma­na­lar çı­ka­rır...
Hâl­bu­ki... Ta­bu­lar; ta­but­lar gi­bi­dir, di­mağ­la­rın dı­şın­da...
Dü­şün­ce­ler­se, bu ta­but için­de kal­mış si­nek!
Ha­yal, ta­bu­tun “dı­şı­nı da” me­rak et­mek... Me­rak et­mek­se; kor­ku ile yüz­leş­me­nin ka­yı­ğı!
Ha­yal et... Me­rak et... Ki, kor­ku ile bü­yü­me; çün­kü kor­ku­nun, ece­le fay­da­sı yok!
*
Ecel; ‘öcü’dür ço­ğu­na gö­re;
Çün­kü “öcü­le­ri öl­dü­ren­ler” için uy­sal­la­şı­yor an­cak, ölüm!
*
Bir de­niz fe­ne­ri yi­ne de­niz fe­ne­ri­dir ve bir mey­dan hey­ke­li yi­ne mey­dan hey­ke­li­dir; sis için­de de, gü­neş al­tın­da da!..
Al­tın ise al­tın­dır; bi­lek­ler­de ışıl­dar­ken de, bu­lun­ma­mış de­fi­ne san­dı­ğın­da da... Ya­ni, ger­çek olan, za­ten ger­çek­tir...

Aşk elle tutulmaz; kalpte tutulur

İnsan, güle benzer; gülse insana!..
*
İnsanların çoğu, diken doludur; Isparta gülü gibi... İnsanların çoğu, az katmerlidir; Isparta gülü gibi... İnsanların çoğu, pembe çiçeklidir; Isparta gülü gibi...
İnsan, güle benzer yani;
Gülün insana benzediği kadar!
*
İnsana benzeyen Isparta gülleri gülümserken bahçelerde; birer, onar, yüzer, biner toplanır yaprakları...
Binlerce yaprağı bile bir kilo gelmez çiçeklerin... Ama gereken; binlerce kilo gül yaprağıdır...
Bunun için toplanır ve toplanır ve toplanır taze çiçekler...
*
Sonunda büyük imtihan başlar: Kaynayan suyun buharı...
Tam dört ton... Yani dört bin tane bir kilo gül yaprağı, buharda damıtılır; bir kilo gülyağı için...
Dikeni bol gülün yaprağı damıtılınca, 4 binde bir oranında gül esansı kalır da geriye;
...acaba insandan kalacak olan, nedir?..
*

Gülümse...

Gülümse
Önce, rahat olmayı dene...
Ben, bir karış mesafeden, gözbebeklerinde
kendi mimiklerimi ve tebessümümü görerek,
bu tonda konuşuyorsam seninle;
Gülümsemeni beklemeye hakkım var, degil mi? ..
Kendini iyi hisset... Ve gülümse.
* * *
Gülümseyen insanlarla mı yoksa!
Gülümsemeyen insanlarla mı vaktin geçirmek isterdin?
Işyerinde, verimin yükselir miydi
yüzüne bakığın herkes gülümsüyor olsaydi?
Ve sokaktaki problemler insanlar gülümsediginde mi gülümsemediğinde mi
daha kolay çözüme ulasirdi?
Kendini iyi hisset... Ve gülümse.
Gülümsediginde kendini daha da iyi hissedeceksin.

Gece Olabilir Şu Anda Senin İçin Fakat Beklersen Güneş Doğacak..

Gece Olabilir Şu Anda Senin İçin Fakat Beklersen Güneş Doğacak..

Bir günün;
Yarısı gündüz, yarısı gece...
Gecenin yarısı yıldızlı, yarısı karanlık; gündüzün yarısı güneşli, yarısı bulutlu...

Dünyanın;
Yarısı kara, yarısı deniz...
Karanın yarısı kaya, yarısı toprak; toprağın yarısı mümbit, yarısı çorak...

Senenin;
Yarısı yaz, yarısı kış...
Yazın yarısı ferah, yarısı kurak; kışın yarısı ılık, yarısı “donak”

Bir ömrün;
Yarısı gençlik, yarısı ihtiyarlık...

Ağaç Dalları,Dede Kolları...


Çocuklara sorsanız; büyüyünce ne olacaklarını...Bir kısmı, biraz düşünür ve şunu der:Dede olacağım...
*
Çünkü, diye izah ederler sonra...
Çünkü dedelerin ceplerinde o kadar çok şeker vardır ki; kendilerinden artanlar çocuklara bile yeter!

.....
Siz, çocukken ne olmak isterdiniz?
*
Fakat çocuklar iki şeyi bilmez...
Birincisi şudur: Her dede şeker yiyemez...
İkincisi ve en önemlisi ise; her dedenin ceplerinden şeker bulunmaz!*

Su Gibi...

Su gibi...

Şimdi sen “su” olduğunu düşün. Su kadar özel, su kadar faydalı ve su kadar çok, tükenmez...

İnanıyorum ki gerçekten de öylesin.
Ama ister çeşmelerden dökül, ister göklerden yağ, ister nehirler dolusu ak; dibi olmayan bir kovayı dolduramazsın.
Yani seni dinlemeyenlere sesini duyuramazsın...
Unutma;
Daha çok bağırdığında daha çok dinlenmezsin...
Gürültünün parçası olursun sadece!..

sponsorlu bağlantılar

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz:

Son yorumlar

Son konular

nid)); if ($sebil=='') $sebil = 'node/'.$term->nid; echo ' - '. $term->title .'
'; } ?>
İçeriği paylaş